2 years ago

Phiên dịch tiếng Nhật

Công ty dịch thuật VNC cung cấp phiên dịch tiếng Nhật với những hình thức sau:

1. Phiên dịch tiếng Nhật cabin

2. Phiên dịch tiếng Nhật Hội nghị, hội thảo

3. Phiên dịch Tiếng nhật tháp tùng

5. Phiên dịch tiếng Nhật đàm phán kinh tế

6. Phiên dịch tiếng Nhật chuyển giao công nghệ

7. Phiên dịch dự án công trình tiếng Nhật

8. Phiên dịch hội thảo qua mạng, qua điện thoại

Dichthuatvnc.com là đơn vị cung cấp dịch vụ Phiên dịch  tại hầu hết các tỉnh thành phố lớn trên toàn quốc như: Đà Nẵng, Huế, Tp HCM , phiên dịch ở miền tây,

2 years ago

Phiên dịch tiếng Trung

Phiên dịch tiếng Trung tại hiện trường sản xuất và làm việc tại Văn phòng.

- Phiên dịch tiếng Trung  Làm việc với chuyên gia, cố vấn người Hoa.

- Chuyển đổi ngôn ngữ từ chuyên gia đến công nhân kỹ thuật và ngược lại.

- Dịch các tài liệu từ tiếng Hoa sang Tiếng Việt và ngược lại, phục vụ công việc sản xuất.

- Hỗ trợ các chuyên gia trao đổi công việc, ý tưởng đến các phòng ban và ngược lại.

2 years ago

Dịch thuật tiếng pháp

Chúng tôi sẽ đảm bảo về chất lượng bản dịch thuật tiếng pháp sang tiếng việt và dịch tiếng việt sang tiếng pháp chính xác trong các lĩnh vực dịch văn bản tiếng pháp, dịch tài liệu tiếng pháp, dịch tiếng pháp chuyên ngành, dịch tài liệu kỹ thuật, dịch tiếng pháp chuyên ngành kỹ thuật, tiếng pháp chuyên ngành kinh tếdịch công chứng tiếng pháp. Dịch tài liệu tiếng Anh

2 years ago

Phiên dịch tiếng anh

Phiên dịch tiếng anh ( Thông dịch viên tiếng anh ) tại VNC là địa chỉ uy tín của nhiều doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh từ lâu nay. Đó là thế mạnh đã được hình thành từ khi thành lập tới bây giờ của VNC. Đội ngũ phiên dịch - thông dịch của VNC có kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu kinh nghiệm thực tế nhiều, và chúng tôi sẵn sàng phiên dịch theo tất cả các lĩnh vực như